Kurumsal

Kurumumuz bugün STCW-78/95 Gemi Adamları Yetiştirme Kurslarını yeni gemi adamı cüzdanı çıkartacak olanlara ve eskiden gemi adamı cüzdanı olup ta belgesi eksik olanlara vererek kursiyerlerin gemilerde çalışmasına olanak sağlamaktadır.
Kurumumuz STCW-78/95 Gemi Adamı Yetiştirme Kurslarını en iyi öğretici kadrosu ile vermekte olup, eğitmen kaptanların hepsi Uzakyol Kaptanı yeterliliğine sahip olan konusunda uzman ve tecrübeli eğitmenlerdir.
Kurumumuz’ un görevi Türk Deniz Ticareti Filosundaki ve Dünya Ticaret Filosundaki Gemilere En iyi şekilde eğitimli gemi adamlarını kazandırmaktır.
Kurumumuz STCW-78/95 eğitimlerini konusunda iyi yetişmek isteyen gemi adamları için yapmaktadır.
Kurumumuz “Deniz Hata Affetmez” sözünü daima göz önünde tutarak gemi adamlarına en iyi eğitimi vermeye çalışır.
Kurumumuz dünya denizlerinde çalışacak gemi adamlarının en iyi şekilde eğitilmesi için vardır.
Kurumumuz’ un amacı devamlı gelişmekte olan dünya denizciliğine yetişmek için en iyi ve kaliteli gemi adamları yetiştirmektir.
Kurumumuz ulu önder Atatürk’ ün “Denizciliği Türk’ün Milli Ülküsü Olarak Düşünmeli ve Onu En Kısa Zamanda Başarmalıyız.” Sözünü ilke edinmiştir.
Kurumumuz’ un amacı gerekli yatırımları yaparak Vardiya Zabiti yetiştirmek için lise mezunu Öğrenci alarak okul kurumuna dönüştürmektir.
Kurumumuz görevini İlişki içinde bulunduğu denizcilik çevrelerine tanıtır.
Kurumumuz gemi adamlarına yön ve amaç belirlemede ışık tutar.
Kurumumuz denizcilik kültürünü oluşturmaya ve gelişmeye yardım eder.
6.1.1. Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracak bir yönetim anlayışını eğitim sistemine ve eğitim kurumlarına taşıyan örnek ve önder bir birim olmak
6.1.2. Kurumumuz’ un ideal geleceği Özel Bir Vakıf Denizcilik Üniversitesine dönüşmektir.
6.1.3. Kurumumuz’ un başarmak istediği eğitimli kalifiye Zabitan ve Personel yetiştirerek kişileri dünya denizciliğine kazandırmaktır.
6.1.4. Kurumumuz’ un Dünya denizciliğine bırakmak istediği; Dünya Denizlerinin Temizliğine özen Gösteren eğitimli, konusunda uzman denizcileri yetiştirip en iyi mirasın eğitimden geçtiği düşüncesidir.
6.1.5. Kurumumuz toplum tarafından iyi denizciler yetiştiren birim kurum olarak yer almak ister.
6.1.6. Kurumumuz’ un yeri gelecekte özel üniversiteler arasında olmaktır.
6.1.7. Kurumumuz kurum mensuplarına ilham verip motive ederek vizyon geliştirme sürecine katkısını ister.
6.1.8. Kurumumuz kurumdaki herkese nasıl karar verileceği ne yapılacağı konularında yol gösterir.
6.1.9. Kurumumuz kurumdaki herkesi ortak bir noktada birleştirmek ve takım ruhu oluşturarak gelişmeyi çabuklaştırmayı hedefler.
6.1.10. Kurumumuz kurum vizyonunun gelişmesinde aşağıdaki unsurları göz önünde tutar.
Bireysel Fikir Taslakları
Gurup İçinde Fikir Alış Verişİ
Uzlaşma
Duygu Kaybına Denge Olarak Vizyon
Vizyon ve Yapılanma
Eğitim Politikası
Hizmet Politikası
İşbirliklerini Arttırma Politikası
Çevrede Tanınma Politikası
İş Uygulamaları Paylaşma Politikası
Kursiyer Memnuniyeti Ve Kursa Katkısını Arttırma Politikası
Zararlı Alışkanlıklarla Mücadele Politikası
Sosyal Etkinlikleri Arttırma Politikası
Çalışanlar Arasında Yardımlaşma Ve Dayanışma Politikası
İletişimde Açıklık Ve Şeffaflık Politikası
Bilgi Paylaşım Politikaları
Kurumumuz Milli Eğitim Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığı ve Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) ön gördüğü müfredat dahilinde, Tüm Kursiyerlerine laboratuar ortamında ve uygulamalı olarak konusunda uzman Uzakyol Kaptanları aracılıyla en kaliteli eğitimi vermeyi taahhüt eder.
Kurumumuz kuruluşundan itibaren gemi adamlarına verilen eğitimlerin, STCW-78/95 gereklerine uygun, konusunda uzman Uzakyol Kaptanları aracılığıyla ve en çağdaş araç – gereçlerle verilmesinden asla taviz vermez.
Kurumumuz tecrübeli eğitici ve yönetici kadrosuyla değişen yönetmeliklere ve diğer şartlara göre müfredatını revize ederek, Dünya Deniz Ticaretindeki gelişmeleri Türk Deniz ticaret filosuna uyarlayarak, gemi adamlarını gerek mesleki gerekse deniz örf ve adetleriaçısından mesleki hayatlarına gerektiği şekilde deneyimli olarak başlamalarını sağlamayı ilke edinmiştir
Kurumumuz verilen eğitimini daima ileri taşıyarak, eğitimin çağın gereklerine uygun ve kullanılan araç – gereçlerin en modern şekilde olmasını sağlayarak hem gemi adamları arasında hemde Dünya Denizcilik Eğitim sektörü içerisinde önde gelen kurumlardan biri olmayı ilke edinmiştir.

Kurumumuz bugün STCW-78/95 Gemi Adamları Yetiştirme Kurslarını yeni gemi adamı cüzdanı çıkartacak olanlara ve eskiden gemi adamı cüzdanı olup ta belgesi eksik olanlara vererek kursiyerlerin gemilerde çalışmasına olanak sağlamaktadır.
Kurumumuz STCW-78/95 Gemi Adamı Yetiştirme Kurslarını en iyi öğretici kadrosu ile vermekte olup, eğitmen kaptanların hepsi Uzakyol Kaptanı yeterliliğine sahip olan konusunda uzman ve tecrübeli eğitmenlerdir.
Kurumumuz’ un görevi Türk Deniz Ticareti Filosundaki ve Dünya Ticaret Filosundaki Gemilere En iyi şekilde eğitimli gemi adamlarını kazandırmaktır.
Kurumumuz STCW-78/95 eğitimlerini konusunda iyi yetişmek isteyen gemi adamları için yapmaktadır.
Kurumumuz “Deniz Hata Affetmez” sözünü daima göz önünde tutarak gemi adamlarına en iyi eğitimi vermeye çalışır.
Kurumumuz dünya denizlerinde çalışacak gemi adamlarının en iyi şekilde eğitilmesi için vardır.
Kurumumuz’ un amacı devamlı gelişmekte olan dünya denizciliğine yetişmek için en iyi ve kaliteli gemi adamları yetiştirmektir.
Kurumumuz ulu önder Atatürk’ ün “Denizciliği Türk’ün Milli Ülküsü Olarak Düşünmeli ve Onu En Kısa Zamanda Başarmalıyız.” Sözünü ilke edinmiştir.
Kurumumuz’ un amacı gerekli yatırımları yaparak Vardiya Zabiti yetiştirmek için lise mezunu Öğrenci alarak okul kurumuna dönüştürmektir.
Kurumumuz görevini İlişki içinde bulunduğu denizcilik çevrelerine tanıtır.
Kurumumuz gemi adamlarına yön ve amaç belirlemede ışık tutar.
Kurumumuz denizcilik kültürünü oluşturmaya ve gelişmeye yardım eder.
6.1.1. Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracak bir yönetim anlayışını eğitim sistemine ve eğitim kurumlarına taşıyan örnek ve önder bir birim olmak
6.1.2. Kurumumuz’ un ideal geleceği Özel Bir Vakıf Denizcilik Üniversitesine dönüşmektir.
6.1.3. Kurumumuz’ un başarmak istediği eğitimli kalifiye Zabitan ve Personel yetiştirerek kişileri dünya denizciliğine kazandırmaktır.
6.1.4. Kurumumuz’ un Dünya denizciliğine bırakmak istediği; Dünya Denizlerinin Temizliğine özen Gösteren eğitimli, konusunda uzman denizcileri yetiştirip en iyi mirasın eğitimden geçtiği düşüncesidir.
6.1.5. Kurumumuz toplum tarafından iyi denizciler yetiştiren birim kurum olarak yer almak ister.
6.1.6. Kurumumuz’ un yeri gelecekte özel üniversiteler arasında olmaktır.
6.1.7. Kurumumuz kurum mensuplarına ilham verip motive ederek vizyon geliştirme sürecine katkısını ister.
6.1.8. Kurumumuz kurumdaki herkese nasıl karar verileceği ne yapılacağı konularında yol gösterir.
6.1.9. Kurumumuz kurumdaki herkesi ortak bir noktada birleştirmek ve takım ruhu oluşturarak gelişmeyi çabuklaştırmayı hedefler.
6.1.10. Kurumumuz kurum vizyonunun gelişmesinde aşağıdaki unsurları göz önünde tutar.
Bireysel Fikir Taslakları
Gurup İçinde Fikir Alış Verişİ
Uzlaşma
Duygu Kaybına Denge Olarak Vizyon
Vizyon ve Yapılanma
Eğitim Politikası
Hizmet Politikası
İşbirliklerini Arttırma Politikası
Çevrede Tanınma Politikası
İş Uygulamaları Paylaşma Politikası
Kursiyer Memnuniyeti Ve Kursa Katkısını Arttırma Politikası
Zararlı Alışkanlıklarla Mücadele Politikası
Sosyal Etkinlikleri Arttırma Politikası
Çalışanlar Arasında Yardımlaşma Ve Dayanışma Politikası
İletişimde Açıklık Ve Şeffaflık Politikası
Bilgi Paylaşım Politikaları
Kurumumuz Milli Eğitim Bakanlığı Denizcilik Müsteşarlığı ve Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) ön gördüğü müfredat dahilinde, Tüm Kursiyerlerine laboratuar ortamında ve uygulamalı olarak konusunda uzman Uzakyol Kaptanları aracılıyla en kaliteli eğitimi vermeyi taahhüt eder.
Kurumumuz kuruluşundan itibaren gemi adamlarına verilen eğitimlerin, STCW-78/95 gereklerine uygun, konusunda uzman Uzakyol Kaptanları aracılığıyla ve en çağdaş araç – gereçlerle verilmesinden asla taviz vermez.
Kurumumuz tecrübeli eğitici ve yönetici kadrosuyla değişen yönetmeliklere ve diğer şartlara göre müfredatını revize ederek, Dünya Deniz Ticaretindeki gelişmeleri Türk Deniz ticaret filosuna uyarlayarak, gemi adamlarını gerek mesleki gerekse deniz örf ve adetleriaçısından mesleki hayatlarına gerektiği şekilde deneyimli olarak başlamalarını sağlamayı ilke edinmiştir
Kurumumuz verilen eğitimini daima ileri taşıyarak, eğitimin çağın gereklerine uygun ve kullanılan araç – gereçlerin en modern şekilde olmasını sağlayarak hem gemi adamları arasında hemde Dünya Denizcilik Eğitim sektörü içerisinde önde gelen kurumlardan biri olmayı ilke edinmiştir.