DİKKAT ZABİTLERİN YETERLİLİK GEÇERLİLİK YENİLEME EĞİTİMİ KURUMUMUZDA BAŞLAMIŞTIR

KAPTAN,I.ZBT

B.MÜHENDİS/BAŞ MAKİNİST

II,MÜH/II MAKİNİST

EĞİTİMSÜRELERİ (11 GÜNDÜR)

GV.ZBT EĞİTİMİ (8 GÜNDÜR)MK.ZBT EĞİTİMİ (9 GÜNDÜR)

Bu eğitimleri yeterlilik sürelerinin bittiği tarihten önceki son altı (6) ay içinde üç (3) ay süre deniz hizmeti yaptığını belgelemeyen,son altmış(60) ay içinde en az oniki (12) ay süre deniz hizmeti yapmayanlar,veya karada denizcilikle ilgili kurum,kuruluş,işyeri ve eğitim kurumlarında son beş (5) yıl içinde iki (2) yıl süreyle çalıştığını belgelemeyenler.

Bu eğitimi alarak mevcut yeterliliklerini  beş (5) yıl uzatabileceklerdir